Asociace Dodavatelů Montovaných Domů získala větší energii k pomoci

Změna v Asociaci Dodavatelů Montovaných Domů (ADMD) proběhla, aby získala větší energii pro své náročné poslání – kultivaci sektoru dřevostaveb ve prospěch investorů a kvalitních dřevostaveb.

Zjednodušeně řečeno, došlo k rozložení povinností předsedy ADMD díky vytvoření tří nových pozic: předsedy výkonné rady, ředitele ADMD a smírčího orgánu pro dřevostavby – ombudsmana. Důvodem této změny byla potřeba věnovat se těmto časově náročným funkcím individuálně a s větší časovou investicí.

Michal Šopík byl zvolen předsedou výkonné rady, ombudsmanem pro dřevostavby Oldřich Šebek a nově sestavená výkonná rada jmenovala ředitelkou ADMD Lenku Trandovou.

Vedení asociace, i když nově sestavené, si dobře uvědomuje, že naplňování cílů ADMD je dlouhodobá práce, kdy nezbytností bude trpělivý přístup na všech úrovních asociace. Pro toto nové období byl také přijat i nový slogan: ADMD – Maják ve světě dřevostaveb. Ten by měl přispět k naplnění priorit pro nejbližší období, pro které byly dále stanoveny tyto oblasti:

– rozšířit prostor pro možnosti dřevostaveb vytvořením podmínek pro realizaci dřevěných konstrukcí i v rámci rezidenčních a administrativních budov

– spolupodílet se na úpravách legislativy, zejména ve spojitosti s požární odolností staveb

– zvýšit aktivitu v oblasti osvěty veřejnosti, především s důrazem na kvalitu dřevostaveb

– spolupracovat se školami na všech stupních

– vychovávat nejen mladé architekty a inženýry, ale také zručné řemeslníky

Pro zefektivnění aktivit asociace je laickým přístupem čerpat nejen zkušenosti z již téměř dvacetileté historie, ale i cíleně využívat současný velký potenciál ADMD. Ten představuje 23 členů (výrobců a dodavatelů dřevostaveb) a 42 partnerů (výrobců materiálů a systémů pro dřevostavby), stav k 1. 5. 2019. Jedním z přijatých kroků pro naplňování cílů a také tou nejlepší reklamou pro nové investory je využívání certifikace ADMD. Ta je známá jako Dokument národní kvality (DNK). Jedná se o certifikaci, která komplexně ověřuje průběh výstavby domů členů ADMD a stává se tak jedinečným pomocníkem pro udržení kvality staveb ve prospěch investora. Je také značkou kvality členů ADMD. Dalším významným pomocníkem je aktivní využívání smírčího orgánu pro dřevostavby – ombudsmana ADMD. Zde se jedná o vysoce odbornou a nezávislou pomoc v případě neřešitelného sporu mezi investorem a dodavatelem dřevostavby.

Poslání ADMD není jen podpora zájmů svých členů a partnerů, ale současně s rozšiřováním výstavby dřevostaveb se soustředí i na tolik potřebnou ochranu životního prostředí, neboť dřevo je naše jediná významná obnovitelná surovina.

Asociace Dodavatelů Montovaných Domů (ADMD)

NOVĚ na adrese Výstaviště 1, 647 00 Brno, kde je i sídlo společnost.

Ing. Lenka Trandová

ředitelka ADMD

Hodnocení
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *