ČOV pro každý dům

Co dům, to lidský příběh. Příběh člověka, několika lidí, celé rodiny. Společný prostor, určený a užívaný k bydlení, má svá práva i povinnosti. Jedním z nich je nakládání s odpadními vodami a splašky. Žádný domov se řešení této otázky nevyhne. Nemovitosti už nějaký ten rok podléhají nutnosti připojení k hloubkové kanalizaci nebo provozování ČOV ve vlastní režii.

Ty tam jsou doby, kdy odpadní vody nikdo nijak zvlášť neřešil a v tom lepším případě končily v septiku a posléze na poli. Závazné předpisy 21. století všechny majitele bez rozdílu nabádají k tomu, aby své odpady ekologicky zlikvidovali, což v praxi znamená, že pokud nemají připojení na kanalizaci nebo nevlastní čistírnu odpadních vod, musí úřadům pod hrozbou vysoké pokuty doložit, jak s odpadem naložili. Žumpy, s následným vypuštěním obsahu jako hnojiva na ornici, jsou dnes naprosto nedostačující a nárokům Odboru životního prostředí na řešení ekologické likvidace by nevyhověly.

 

Jak naložit se svými splašky?

Miliony nemovitostí v celém Česku tak řeší složitosti, jak oficiálně naložit se svými splašky. Žádné trativody, soused s cisternou, ani užití jako vlastní hnojivo už nikoho nezachrání. Optimálním způsobem, jak vyhovět předpisům a hodit všechny starosti za hlavu, je zbudování domovní ČOV. Čistička odpadních vod je komplexním projektem, vhodným pro každou nemovitost, která si ve vlastní režii dokáže zlikvidovat vyprodukovaný tekutý odpad ze záchodů, kuchyňských dřezů a sociálních zařízeních do požadované ekologické kvality.

 

Nejoptimálnější řešení

ČOV pro domácnost, neboli běžnou rodinu, spadá do kompetence vodohospodářských projektů, které jsou zpracovávány každému klientovi na míru. Autorizovaní inženýři navštíví vaši domácnosti, zjistí, pro kolik lidí a v jakém prostředí bude zařízení využíváno a podle toho vám připraví to nejoptimálnější řešení. Prvotní konzultace je zdarma. Odborníci se s vámi spojí do 24 hodin od zadání poptávky a sestaví vám orientační kalkulaci.

Již v tuto chvíli můžeme prozradit, že domácí čističku lze s kompletními službami pořídit v horizontu od třiceti tisíc korun. Stačí si jen vybrat typ a rozhodnout se, jak budete zacházet se zbytkovou vyčištěnou vodou. Možnosti jsou tři. Vodu lze vypouštět do jednotné kanalizace, vypouštět ji do vod povrchových nebo dokonce do vod podzemních. Při výběru záleží na typu hydrologického podloží i kvality užívané ČOVky.

ČOV pro každý dům
5 (100%) 1x hodnoceno
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *