Jak docílit bezpečí na balkonech?

Balkony u bytů v bytových domech i v rodinných domech mohou vždy představovat potencionální nebezpečí poranění a dokonce pádu. Zejména pak pro děti jsou balkony velmi nebezpečné. Nikdy bychom neměli děti na balkoně nechávat o samotě, pokud chceme katastrofám předcházet. Pro větší klid bude ale vhodnější, když balkony a vyvýšené terasy rodinných domů opatříme tak, abychom riziko poranění minimalizovali. Mezi nejdůležitější prvky vybavení balkonů a teras patří jejich výplň.

 

Jen balkon s pevnou výplní je pro děti opravdu bezpečný

Výplní pro balkony a terasy může být opravdu mnoho. Výplně pro balkony mohou být tvořeny dřevěnými plotovkami, výplň může být kovaná, ze skla nebo z deskových materiálů. Výplně, kde vzniká mezera alespoň na protažení ruky představují vždy potencionální nebezpečí zranění. Výplně ze skla mohou být také nebezpečné, i když je sklo v bezpečnostním provedení. Vhodnou volbou tedy mohou být deskové materiály, které zaplní celou plochu balkónového zábradlí bez mezer. Musí být dostatečně pevné a odolné. Desky na balkony mohou mít mnoho podob. Mezi nejlepší se řadí také desky CETRIS®.

2

 

Desky CETRIS®jsou na odolnost při využití na balkonech testovány

Cementotřískové desky CETRIS®patří k nejuniverzálnějšímu deskovému materiálu na našem trhu. Jedná se o desky, které mohou být využity v mnoha stavebních odvětvích. A odvětví balkónových výplní k využití samozřejmě také patří. Výsledky některých testů desky CETRIS®k tomuto využití dokonce předurčují. Zejména pak v oblasti zatížení rázem. Tyto testy provedla plzeňská pobočka Technického a zkušebního ústavu stavebního.. Kritickou zkouškou je ověření spolehlivosti zábradelní výplně na účinky rázového zatížení. Při tomto testu musí výplň zábradlí odolat měkkému rázu s energií 250 J.

Pro balkónové výplně je ovšem nutné využít desky s minimální tloušťkou 14mm. Pak je zajištěné bezpečí i odolnost.

 

Kompletní nabídku a informace najdete na www.cetris.cz.

Hodnocení
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *