Pozor na nejčastější chyby při uzavírání pojištění domácnosti

Odborníci se zkušenostmi v oblasti likvidace pojistných událostí opakovaně varují před častými nešvary, kterých se lidé, úmyslně či neúmyslně, dopouštějí při uzavírání pojištění domácnosti. Jejich vinou pak nastávají komplikace při poskytování plnění ze strany pojišťovny. Štěstí přeje připraveným, neponechte nic náhodě ani vy.

Pojištění domácnosti kryje škody způsobené živelnými pohromami. Pomůže i při vandalismu a krádeži, avšak pouze za předpokladu, že jsou tato rizika součástí pojistné smlouvy v rámci doplňkových připojištění. Současný trh s pojištěním domácnosti nabízí široké spektrum produktů, což běžnému člověku ztěžuje orientaci potřebnou pro výběr kvalitního pojištění domácnosti na míru. Při stávajícím objemu nabídek od společností zprostředkovávajících pojištění je téměř nemožné obcházet kamenné pobočky a zjišťovat informace osobně. To naštěstí už není při existenci srovnávacích internetových portálů nutné.

„Pro kalkulaci a porovnání pojištění stačí zadat několik vstupních parametrů o vaší osobě a pojišťované domácnosti a následně můžete jednoduše a přehledně porovnávat jednotlivé nabídky. Srovnávací portál však neslouží pouze k zpřehlednění nabídky. Vybrané pojištění můžete rovnou sjednat online. Veškeré potřebné dokumenty vám budou zaslány na e-mail, do dvou pracovních dnů pak obdržíte originály poštou,“ vysvětluje Ing. Tomáš Voharčík, jednatel Top-Pojištění.cz, jedné z nejdynamičtěji se rozvíjejících makléřských společností na českém trhu se zaměřením na porovnání všech druhů pojištění online.

Pojištění domácnosti není totéž co pojištění nemovitosti

Rozdíl mezi pojištěním domácnosti a nemovitosti je zásadní. Pojištění domácnosti se vztahuje na vnitřní vybavení domu či bytu a veškeré osobní věci, nikoli na nemovitost či objekt, v němž se dotyčná domácnost nachází. To je třeba mít pojištěné zvlášť.

Podpojištění

K podpojištění dojde tehdy, pokud bude vámi nastavená pojistná částka nižší, než skutečná hodnota vnitřního vybavení domácnosti. I když je zájem ušetřit na výdajích a platit co nejméně pochopitelný, nevyplácí se. Při sjednávání pojištění nelze šetřit tak, že se proti některým rizikům nepojistíte vůbec, případně hodnotu pojišťované domácnosti vzhledem k té reálné výrazně podhodnotíte. Kdyby došlo k fatálním škodám, bylo by vám vyplaceno odpovídající, tedy taktéž podhodnocené krytí, což může mít nepříjemné existenční důsledky.

Pravidelná revize smlouvy

Kvalitní pojištění domácnosti nestačí jen sjednat a nechat běžet. Pojistnou smlouvu je nutné každé tři až čtyři roky aktualizovat. Je běžné, že lidé svou domácnost v průběhu života dovybavují, rekonstruují či modernizují, a tím přirozeně dochází k výrazným změnám majetkových poměrů. V závislosti na měnící se hodnotě domácnosti by se tedy měly pravidelně upravovat i pojistné limity.

Nedostatečné zabezpečení domácnosti

Každý, kdo si sjednává pojištění domácnosti, by neměl spoléhat pouze na krytí pojišťovnou, ale vlastní domácnost preventivně zabezpečit. V případě, že zabezpečení domácnosti podceníte nebo pojistitele mylně informujete o jeho úrovni, bude vám poskytnuto odpovídající plnění bez ohledu na skutečně způsobené škody.

Oznamovací povinnost při změně klíčových údajů

Nikdy nezapomínejte pojišťovně hlásit klíčové změny, ke kterým během uzavřeného pojištění domácnosti dojde. Nejdůležitější je změna vlastníka nebo poměru podílového vlastnictví, k níž může dojít například při přestěhování, úmrtí či rozvodu majitele.

Žádná či chabá dokumentace

Zaměstnanci pojišťoven se při likvidaci nahlášených událostí často setkávají s tím, že klienti nemají dostatečný důkaz o existenci majetku a vzniklých škodách. V dnešní době je dostačujícím fotoaparátem vybaven každý chytrý telefon, který nosíme vždy při sobě, proto nezapomínejte pořídit dostatek důkazních snímků, abyste mohli snadno doložit ztrátu či způsobenou újmu.

Hodnocení
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *