Spolehlivé čištění nejen kovového povrchu metodou pískování

Pískování kovů je proces čištění povrchů kovových konstrukcí a jiných kovových výrobků od stop koroze, uhlíkových usazenin, starých povlaků (například laků, barev), šupin po svařování nebo řezání, cizích usazenin jejich vystavením směsi vzduchu s částicemi abrazivních materiálů přiváděných vysokotlakou tryskou na místo zpracování kovů. Ve výsledku dojde k oddělení nebo úplnému vymazání veškerého přebytku z povrchu čištěného kovového produktu.

 

Co je metoda pískování

Tato technologie pískování se nazývá rovněž abrazivní otryskávání. Umožňuje nejen odstraňovat nečistoty, okuje a rzi z různých povrchů, ale také je účinně odmašťovat. Odmašťování povrchů, které se provádí před lakováním, je obzvláště důležité, pokud se nátěr nanáší galvanickou technologií nebo tepelným nástřikem.

Čištění tvrdého povrchu od různých nečistot, laku nebo koroze lze provádět nejen ručně, ale také pomocí pískovacího stroje. Metoda může výrazně zkrátit čas strávený a zlepšit kvalitu zpracování. Lehké čištění pomocí abrazivního materiálu předpokládá, že během zpracování byly z povrchu odstraněny zjevné stopy koroze a jiných nečistot. Při povrchním prozkoumání vypadají povrchy ošetřené tímto stupněm pískování relativně čisté. Střední čištění vyžaduje důkladnější povrchovou úpravu. I po provedení lze na dostatečně čistých površích stále najít mírné stopy vodního kamene a koroze. Hluboké pískování, plně v souladu s jeho definicí, umožní ideálně vyčistit povrchy od skvrn a nečistot různé povahy. Zejména kovové povrchy vystavené tomuto ošetření jsou téměř vyčištěny.

 

Co ještě lze říci o pískování?

Pískování kovových konstrukcí a povrchů z jiných materiálů díky efektivitě této metody zpracování neztrácí na důležitosti po dlouhou dobu. Pomocí této metody provádějí vysoce kvalitní čištění nejen kovových konstrukcí, které je třeba připravit na další nátěr, ale také fasád budov, prvků mostů a dalších konstrukcí.

Podle terminologie by bylo správnější nazývat tento proces čištění abrazivním otryskáváním, protože kromě písku jsou do procesu čištění zapojena zrna různých typů. Pro nejvyšší čistotu se používají tvrdé abrazivní materiály, jako je tavený oxid hlinitý nebo ocelová drť. Ale cena takového brusiva je poměrně vysoká.

 

V jakém odvětví je možné pískování využít

Metoda pískování má široké využití. Také výhody jsou plusovým bodem této metody. Využití tedy tato metoda najde například:

 

 • tovární zpracování kovových výrobků a konstrukcí před nanesením barev a laků
 • při opravách hlavního zařízení tepelných elektráren (na čištění potrubí kondenzačních a kotelen, vnitřní povrch všech druhů nádob a potrubí, lopatky turbín)
 • v metalurgické výrobě
 • v leteckých továrnách na výrobu hliníkových dílů
 • při stavbě lodí
 • při výrobě zrcadel a skla se složitou strukturou
 • ve výstavbě
 • v autoservisech a v dílnách, kde se provádějí karosářské a vyrovnávací práce
 • v ryteckých dílnách
 • při výrobě kovokeramických protéz
 • v podnicích pro galvanické pokovování

 

Výhody technologie pískování

Také výhody jsou určitě body, které dávají této technologii velké plus. Je to především rychlost a efektivita práce, ale především snadná práce při čištění povrchů, které mají různé záhyby a rohy, což jsou dost problematická místa. Tato metoda se hodí například i pro případ nevzhledného a zrezivělého kovového oplocení, které má ve většině případů právě mnoho záhybů. Pískováním je možné docílit dokonale čistého povrchu, který lze pak následně natřít barvou.
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *