Stěhovací společnosti dokážou spolehlivě přestěhovat i citlivé měřicí přístroje

Výsledkem vědeckých výzkumů často bývají rozbory naměřených hodnot. Ty se získávají pomocí měření na laboratorních přístrojích. Výzkumy a grantové projekty si ale mohou vybírat témata, jejichž výsledky nelze získat jinak, než naměřením na přístrojích, kterými vědecké pracoviště nedisponuje. Řešení může být několik. Buď se vědecký pracovník na dobu nutnou k provedení měření ubytuje v blízkosti laboratoře, která speciální přístroj vlastní a měření bude provádět na místě, nebo se může uchýlit k možnosti si měřicí přístroj zapůjčit. To je výhodné v případě, že měření na vypůjčeném přístroji doplňuje o výsledky naměřené na přístrojích, které má vědecké pracoviště k dispozici. Pořizovací cena těchto přístrojů je poměrně vysoká, proto nemohou vědecká pracoviště počítat s tím, že si je zakoupí z prostředků, které na provedení výzkumu získaly.

Stěhování měřicího přístroje lze pojistit i na velmi vysokou částku

Aby mohl být drahý měřicí přístroj zapůjčen, musí být jeho přeprava zajištěna tak, aby nedošlo k jeho poškození. Jedná se o citlivé přístroje, pro které je jakýkoli náraz nepřijatelný, proto pokud laboratoř svolí k jeho zapůjčení, bude žádat, aby si vědecké pracoviště zajistilo kvalitního přepravce. Osvědčení na přepravu citlivých měřicích a laboratorních přístrojů vlastní společnost Stěhování Brno a také její pobočka v Praze, společnost Levné stěhování Praha. Stěhovací společnosti jsou vybaveny tak, aby zvládly bez újmy přestěhovat tyto přístroje a pro případ, že by došlo k nešťastné události nebo nezaviněné dopravní nehodě, jsou jejich automobily, zaměstnanci i stěhované předměty pojištěny proti poškození při přepravě.

Pokud by cena měřicího přístroje byla mnohem vyšší, než je sjednáno v pojistné smlouvě, lze přepravu jednorázově připojistit proti poškození na jakkoli vysokou částku. Protože mohou být vědecká pracoviště nebo laboratoře situovány v městských částech, do kterých je umožněn vjezd pouze po získání povolení od příslušných úřadů, nemusí se klient tímto zatěžovat a pracovníci společností Stěhování Brno nebo Levné stěhování Praha zajistí vše potřebné. Za dobu existence těchto společností byla provedena celá řada přeprav těchto citlivých přístrojů a zařízení a ani v jednom případě nedošlo k jejich poškození. Proto si v tomto směru drží společnosti Stěhování Brno a Levné stěhování Praha skvělou pozici a jsou vyhledávanými pro svoji spolehlivost a kvalitu poskytovaných služeb.

Stěhovací společnosti dokážou spolehlivě přestěhovat i citlivé měřicí přístroje
5 (100%) 1x hodnoceno
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *