Zateplení, které podle třetiny Čechů přinese největší úspory za energie, vévodí polystyren.

Z aktuálního průzkumu Sdružení EPS ČR vyplývá, že podle 36 % Čechů je zateplení nejefektivnějším způsobem, jak se zbavit vysokých účtu za energie. Pro 55 % účastníků průzkumu je pro zateplení objektu nejlepší materiál pěnový polystyren. To potvrzují také statistiky, podle nichž je polystyren nejvyužívanější izolant a ročně se ho u nás spotřebuje přes 60 tisíc tun. Na celkové spotřebě polystyrenu se tak stavebnictví podílí celkem z 85 %, zbývajících 15 % pak patří obalovému průmyslu. Pro rok 2019 vyhlásily energetické firmy skokové zdražení energií, u plynu se mluví o 5% nárůstu cen a u elektřiny by mohlo navýšení být až dvojnásobné. V rodinném rozpočtu to tak může být ročně i několik tisíc korun. Přitom uspořit za energie je poměrně jednoduché: 36 % Čechů považuje za nejefektivnější řešení zateplení, 29 % respondentů pak za další opatření výměnu oken a 14 % by ideálně bydlelo ve zcela pasivním domě.

Komplexním zateplením domu, tedy izolací obvodových stěn a zateplením střechy a výměnou oken lze dosáhnout maximální úspory za energie. Tak, jako u všech stavebních úprav, je zde třeba věnovat velkou pozornost dodavateli a správnému výběru izolačního materiálu.“ říká Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

 

U Čechů je jasným vítězem polystyren

Pro zateplení svého domu by podle výsledků průzkumu zvolilo 55 % dotázaných pěnový polystyren a 19 %  minerální (kamennou) vlnu. Nabídka izolačních materiálů má i jiné možnosti, například pěnové sklo, duté cihly nebo přírodní materiály, Češi jim však zatím příliš nefandí. „Výběr materiálu by neměl být jen náhodný, ale měl by být založený na znalosti více typů izolantů a jejich hlavních výhod a nedostatků.“ upozorňuje Zemene a dodává: „Na trhu je mnoho izolačních materiálů, ale ne všechny splňují standardy kvality, což však zákazník často pocítí až příliš pozdě, když mu zateplení domu nepřináší očekávané úspory na energiích. Naše sdružení proto od roku 2010 uděluje polystyrenovým deskám Značku kvality, která ukazuje, že se jedná o kvalitní a certifikovaný výrobek.

Na českém trhu jsou nejpoužívanější dva izolanty, pěnový polystyren a minerální vlna. Za desítky let společné existence si našly uplatnění v mnoha oblastech. Pěnový polystyren se používá spíše na místech, kde je požadována menší měrná hmotnost při vyšší pevnosti a nižší nasákavosti vody, tedy na fasádách, podlahách a plochých střechách. Velkou výhodou polystyrenu ve srovnání s minerální vlnou je jeho téměř poloviční cena. Minerální vlna se pak nejčastěji používá pro izolaci šikmých střech, příček a provětrávaných fasád. Nevýhodou je její vyšší cena a nároky při aplikaci na fasádu. „Z naší zkušenosti víme, že stavební firmy pracují s minerální vlnou méně rády, protože je těžká, nepříjemná na dotek a složitě se s ní manipuluje.“ dodává odborník v oblasti zateplování Tomáš Novotný.

O zateplení by neměla rozhodovat jen cena

Na základě čeho se Češi při výběru izolantu a konkrétní stavební firmy rozhodují? Podle výsledků průzkumu je hlavním kritériem cena a to až u 67 % dotázaných. „Cena je rozhodujícím faktorem na trhu se zateplením již od roku 2013. Tehdy jsme poprvé zkoumali způsob, jak se lidé rozhodují.“ uvádí Zemene a doplňuje: „Nízká cena ale nemusí být vždy nejlepší ukazatel, protože může značit například necertifikovaný materiál nebo nekvalitní práci. A právě nekvalitně provedená stavební práce může ve výsledku celou rekonstrukci výrazně prodražit kvůli riziku nutných oprav či úplného předělání zateplovacího systému.

 

O průzkumu

Průzkum Sdružení EPS ČR na téma „Češi a zateplování“ proběhl v lednu 2019, byl realizován pomocí nástroje Instant Research agentury Ipsos a zúčastnilo se ho 525 respondentů z celé České republiky ve věku 18 až 64 let v reprezentativním zastoupení podle pohlaví, věku, kraje, velikosti místa bydliště a vzdělání.

 

Sdružení EPS ČR

Národní organizace byla založena v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS a zvyšovat jejich bezpečnost. Dalším cílem je také poskytovat odborné konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS a podílet se na úsporách energie. Sdružení EPS ČR má 12 členů včetně zástupce Plastics Europe Brusel (www.plasticseurope.org) a také 5 čestných členů. Sdružení EPS ČR tak reprezentuje většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v České republice.

Při zpracování více než 50 tisíc tun EPS se roční obrat pohybuje kolem 4,5 miliardy Kč. V minulých letech investovaly společnosti téměř 4 miliardy korun do rozvoje a inovací. Zaměstnávají přes 1000 lidí. Členy sdružení jsou výrobci surovin, výrobci EPS a další společnosti a také odborníci z oblasti EPS působící v České a Slovenské republice. Sdružení úzce spolupracuje s mnoha příbuznými profesními organizacemi, výzkumnými pracovišti, státními institucemi i školami a také s mnoha odborníky z různých oborů. Sdružení EPS ČR je členem EUMEPS, Evropského sdružení výrobců EPS. Více informací najdete na www.epscr.cz.

 

Kontakt:
Sdružení EPS ČR
Ing. Pavel Zemene, Ph.D.
info@epscr.cz

Hodnocení
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *