Tag: , ,

Přenos audia pomocí Dexon Wi-Fi přenášeče signálu

Tam kde nemohou dráty, může Wi-Fi. Wi-Fi pojítka, neboli přenášeče signálu Dexon WA 800Rx audio signál navzorkují, zašifrují i odvysílají. To vše ve...