Tag:

Jak zjednodušit ve firmě proces školení BOZP?

V oblasti BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) hovoří zákoník práce zcela jasně. Každý zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům pravidelné...