Metody čištění odpadních vod

Co vše považujeme za odpadní vodu? Tímto pojmem označujeme veškerou vodu, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností. Jedná se tedy o použitou vodu v průmyslu, zemědělství a domácnostech. Jak se znečištěná voda dostává znovu do formy?

 

Druhy čištění odpadních vod

Při čištění odpadních vod dochází ke zlepšování kvality vody. Tento proces se odehrává buď v čistírnách odpadních vod, nebo samovolně v přírodě, což se označuje jako tzv. samočištění.

 

Jak dochází k samočištění vody?

Samočištění vody je zcela přirozený proces, kdy se voda samovolně očišťuje v přírodě. To se děje vlivem mikroorganismům a vzdušného kyslíku. V případě podzemních vod k tomuto procesu dochází také díky filtraci skrz geologické vrstvy. Nejefektivnějším způsobem samočištění vod je však jejich vypařování a následné zkapalnění, kdy se voda zbaví absolutně všech nečistot.

 

Způsoby čištění odpadních vod

Existují tři základní metody čištění odpadních – mechanické, biologické a chemické.

1) K mechanickému způsobu čistění vody se využívají různé lapače sedimentační nádrže, pískové filtry, odstředivky a síta.

2) Biologické čištění odpadních vod je založeno na principu přírodního samočištění, přičemž organické látky ve znečištěné vodě odbourávají speciálně vypěstované bakterie.

3) A konečně chemické čištění – při něm se využívá různých chemickým reakcí, vždy podle toho, jaké látky je zapotřebí z vody odstranit. Nutno dodat, že biologickému čištění vždy předchází jedna ze dvou dalších zmiňovaných metod, či rovnou obě metody najednou. Chemický proces pomáhá odstranit z vody například kosmetické přípravky, nebo čisticí prostředky v domácnostech.

 

Čistírny odpadních vod

  • Čistírny odpadních vody se rozdělují podle toho, jaké metody čištění se v nich používají.
  • Nejrozšířenějším typem čistíren je mechanicko-biologická čistírna odpadních vod.
  • V praxi však velké čistírny zpravidla kombinují všechny čistící metody – mechanické, chemické i biologické.
  • Mnoho lidí neví, že čistírny odpadních vody vždycky fungují jako předčištění. K úplnému dočištění vody následně dochází až v přirozeném vodním toku.
Hodnocení
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *