Tag: ,

Metody čištění odpadních vod

Co vše považujeme za odpadní vodu? Tímto pojmem označujeme veškerou vodu, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností. Jedná se tedy o použitou vodu...