Tag:

Čističky odpadních vod mají své přednosti

V současné době se klade obrovský důraz na ekologická zařízení, která šetří životní prostředí. Právě do takové kategorie patří i čistírny...

Kde získávat vodu zdarma? Je to jednodušší, než si myslíte

Voda je tekutinou, kterou lidský organismus potřebuje k tomu, aby fungoval. Stejně tak jde i o tekutinu, která má mnoho dalšího využití, hlavně toho...

Metody čištění odpadních vod

Co vše považujeme za odpadní vodu? Tímto pojmem označujeme veškerou vodu, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností. Jedná se tedy o použitou vodu...

Čistírny odpadních vod pro rodinné domy? Hledejte moderní technologie!

Většina novostaveb rodinných domů na okrajových částech měst a obcí nemá možnost připojení k centrální kanalizaci. Majitelé rodinných domů jsou tedy...

Domovním čistírny vod jsou zapotřebí u množství rodinných domů. Jak vybrat tu správnou?

Každá domácnost má ze zákona uloženou povinnost postarat se o nakládání s odpadní vodou, kterou produkuje. Velmi snadnou situaci mají majitelé rodinných...

Systémy pro akumulaci a zasakování dešťových (srážkových) vod

Rozrůstající oblasti zástavby se jen velmi těžko vypořádávají s dešťovou vodou

Fakt, že jsou města a obce nakloněné výstavbě nových rodinných domů je samozřejmě velmi pozitivní. Počet obyvatel, kteří touží po výstavbě novostaveb...