Tag: ,

Metody čištění odpadních vod

Co vše považujeme za odpadní vodu? Tímto pojmem označujeme veškerou vodu, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností. Jedná se tedy o použitou vodu...

Čistírny odpadních vod pro rodinné domy? Hledejte moderní technologie!

Většina novostaveb rodinných domů na okrajových částech měst a obcí nemá možnost připojení k centrální kanalizaci. Majitelé rodinných domů jsou tedy...

Domovním čistírny vod jsou zapotřebí u množství rodinných domů. Jak vybrat tu správnou?

Každá domácnost má ze zákona uloženou povinnost postarat se o nakládání s odpadní vodou, kterou produkuje. Velmi snadnou situaci mají majitelé rodinných...

Systémy pro akumulaci a zasakování dešťových (srážkových) vod

Rozrůstající oblasti zástavby se jen velmi těžko vypořádávají s dešťovou vodou

Fakt, že jsou města a obce nakloněné výstavbě nových rodinných domů je samozřejmě velmi pozitivní. Počet obyvatel, kteří touží po výstavbě novostaveb...